Hukum Melukis Gambar Menurut Pandangan Islam

Muqaddimah

Islam adalah agama yang mencintai keindahan sehingga di dalam hadith Nabi Muhammad s.a.w, baginda bersabda:

إِنَّ اللهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ

yang bermaksud:
Sesungguhnya Allah adalah zat yang Maha Indah dan suka kepada keindahanَََ

Antara perkara yang dianggap sebagai satu keindahan yang mempunyai nilai kesenian adalah gambar yang dilukis di papan-papan kanvas dan ukiran-ukiran yang dipahat di atas batu atau kayu.

Persoalannya, adakah Islam berdasarkan ijtihad para fuqaha membenarkan kesemua lukisan dan ukiran atau sebaliknya?

Beberapa perbahasan yang disepakati dari segi hukumnya oleh seluruh para fuqaha Islam

1. Seluruh para ulama Islam bersepakat bahawa seseorang individu dibenarkan untuk melukis gambar-gambar benda yang merupakan hasil ciptaan manusia itu sendiri seperti melukis gambar rumah, kereta, masjid, komputer dan sebagainya.

Ini kerana manusia telah dibenarkan untuk mencipta benda-benda tersebut. Apabila seseorang individu itu telah dibenarkan oleh Islam untuk mencipta kereta, dia juga boleh melukis gambar kereta. Ini kerana gambar kereta lebih mudah untuk dihasilkan berbanding dengan mencipta kereta. Kalaulah mencipta kereta yang lebih sukar telahpun dibenarkan oleh Islam, maka menghasilkan gambar kereta lebih-lebih lagi dibenarkan.

2. Para fuqaha Islam juga telah bersependapat mengatakan bahawa seseorang itu boleh untuk melukis gambar-gambar alam semulajadi yang diciptakan oleh Allah Taala seperti gambar tasik, sungai, laut, bulan, bintang, matahari dan sebagainya.

Walaubagaimanapun, sekiranya gambar alam semulajadi itu dijadikan sebagai bahan sembahan orang yang bukan beragama Islam seperti golongan penyembah matahari, maka sekiranya penyembah matahari meminta sang pelukis untuk melukis gambar matahari untuk disembah selepas itu, pastinya hukum melukis gambar matahari ketika situasi ini adalah haram. Ini kerana gambar yang bakal dilukis akan digunakan untuk tujuan maksiat iaitu menyembah selain daripada Allah Taala.


Beberapa perbahasan yang tidak disepakati dari segi hukumnya oleh para fuqaha Islam

Kebanyakan para fuqaha berpandangan bahawa seseorang pelukis dibenarkan untuk melukis gambar tumbuh-tumbuhan, rumput, buah-buahan dan pokok-pokok. Mereka tidak membezakan antara pokok yang berbuah ataupun pokok yang tidak mengeluarkan buah. Bagi kebanyakan para ulama, hukum melukis tumbuh-tumbuhan dan pokok adalah seperti hukum melukis alam semulajadi seperti sungai, laut, gunung-ganang dan sebagainya.

Walaubagaimanapun, hanya seorang ulama sahaja yang tidak membenarkan melukis gambar pohon-pohon yang mengeluarkan buah. Ulama tersebut adalah Al-Imam Al-Mujahid.

Oleh itu, sekiranya seseorang pelukis ingin melukis gambar pokok yang berbuah, maka berdasarkan pandangan kebanyakan para ulama, hukumnya adalah dibolehkan.


Hukum Melukis Objek Manusia Atau Binatang

Sememangnya para ulama berselisih pandangan dalam masalah ini. Ini kerana mereka berbeza pandangan dalam memahami hadith Rasulullah yang zahirnya melarang lukisan.

Para fuqaha di dalam 3 mazhab utama iaitu mazhab Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Al-Syafie dan Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal tidak membenarkan sama sekali seseorang individu melukis gambar objek-objek yang hidup daripada manusia dan binatang. Para ulama di dalam tiga mazhab ini juga mengharamkan seseorang daripada mengukir patung-patung yang menyerupai manusia ataupun binatang.

Cuma di dalam Mazhab Al-Imam Malik, para fuqaha mazhab ini (Al-Malikiyyah) berpandangan bahawa hukum melukis gambar yang sempurna bagi manusia dan haiwan adalah dibenarkan sekalipun hukumnya adalah makruh.

Ini bermakna sekiranya seseorang berniat untuk tidak melukis gambar manusia dan haiwan yang sempurna, maka dia akan mendapat pahala kerana meninggalkan perbuatan yang makruh. Namun sekiranya dia tetap melukis gambar objek hidup secara sempurna, dia tidaklah berdosa tetapi dia tidak akan mendapat sebarang pahala.

Melukis gambar objek yang hidup sama ada gambar manusia atau binatang adalah dibenarkan oleh para fuqaha dalam Mazhab Al-Imam Malik selagi mana gambar tersebut dalam bentuk lukisan atau ukiran. Walaubagaimanapun Al-Malikiyyah (ulama di dalam mazhab Al-Imam Malik) tetap menganggap melukis gambar manusia atau binatang adalah makruh sekiranya gambar objek bernyawa tersebut adalah sempurna.

Namun sekiranya anda ingin memegang pandangan yang mengharamkan sebarang lukisan yang menggambarkan objek manusia atau binatang, maka berdasarkan kaedah:

الْخُرُوْجُ مِنَ الْخِلاَفِ مُسْتَحَبٌّ

yang bermaksud: "Keluar daripada titik perselisihan adalah disunatkan",

maka tindakan anda adalah dialu-alukan. Ini kerana apabila anda tidak melukis gambar manusia atau binatang, anda tidak melakukan perbuatan yang haram sama sekali sama ada berdasarkan pandangan yang mengharamkan sebarang gambar manusia dan binatang atau pandangan Al-Malikiyyah yang membolehkan seseorang untuk melukis gambar manusia atau binatang.

Walaupun begitu, ini tidak bermakna bahawa seseorang yang berpegang dengan pandangan Al-Malikiyyah adalah berdosa dan wajib diperbetulkan. Ini kerana apabila para ulama berbeza pandangan dalam menetapkan hukum terhadap sesuatu perbuatan, maka seseorang muqallid (individu yang tidak sampai ke tahap mujtahid) berhak untuk meilih mana-mana pandangan tanpa menerima sebarang dosa.


Hukum Gambar Fotografi

Gambar fotografi adalah dibenarkan selagi mana gambar yang diambil tidak diharamkan untuk dilihat. Oleh itu, apabila seseorang mengambil gambar temannya dalam keadaan si teman menutup aurat, hukum mengambil gambar tersebut adalah dibenarkan. Jelasnya mengambil gambar manusia yang yang tidak menutup aurat adalah diharamkan.

Gambar yang berwarna ataupun hitam putih adalah sama dari sudut hukum. Keadaan gambar tersebut adalah hitam putih atau berwarna bukanlah penentu kepada sesuatu hukum.


Hukum Menggantungkan Gambar Di Dinding

* Hukum menggantungkan gambar selain dari gambar manusia dan haiwan adalah dibenarkan. Contohnya gambar tumbuh-tumbuhan dan alam semulajadi.

* Namun sekiranya gambar yang digantung adalah gambar manusia atau haiwan yang sempurna, maka berdasarkan pandangan Al-Malikiyyah, hukumnya adalah makruh sekiranya gambar tersebut digantung atau dimuliakan.

* Sekiranya gambar tersebut tidak dimuliakan, contohnya gambar yang ada pada hamparan, bantal, selipar, kasut dan sebagainya, maka tindakan menggunakan dan menyimpan barang-barang tersebut adalah tidak digalakkan. Ini kerana yang sebaiknya adalah tidak menggunakan langsung sebarang gambar kepada objek hidup.

* Walaubagaimanapun, berdasarkan pandangan para ulama selain daripada Al-Malikyyah, mereka mengharamkan seseorang individu untuk menggantungkan sebarang gambar manusia atau binatang yang sempurna.

* Sekiranya gambar yang ingin digantung adalah gambar manusia atau haiwan yang tidak sempurna seperti gambar kepala manusia sahaja, gambar kepala seekor singa, gambar seekor lembu tanpa kepala dan gambar manusia yang dadanya berlubang, maka kebanyakan para ulama membenarkannya tanpa ada sebarang hukum makruh.


Hadith Yang Menunjukkan Seolah-Olah Pelukis Mencabar Allah

* Berkenaan dengan hadith yang zahirnya menunjukkan bahawa lukisan benda yang bernyawa adalah seakan-akan mencabar ciptaan Allah, bagi para ulama yang berpandangan bahawa lukisan objek manusia dan binatang yang sempurna adalah haram, mereka menjadikan pengharaman tersebut kerana hadith Rasulullah menunjukkan bahawa orang yang melukis objek benda yang bernyawa telah mencabar Allah Taala.

* Namun bagi para ulama yang tidak berpandangan bahawa lukisan gambar manusia dan haiwan adalah haram, mereka berpandangan bahawa maksud lukisan gambar yang membawa kepada mencabar Allah Taala adalah hanya apabila gambar yang dilukis bertujuan untuk disembah

ataupun

* orang yang melukis tersebut sendiri ingin menjadikan lukisannya sebagai satu cara untuk menyatakan kepada orang lain bahawa dia mampu melakukan sebagaimana Allah menciptakan sesuatu objek. Ini bermakna si pelukis sendiri yang berniat untuk mencabar kehebatan Allah dalam mencipta alam.

* Sekiranya si pelukis tidak berniat untuk mencabar atau menandingi Allah Taala dan lukisan yang dibuat bukanlah untuk disembah, maka para ulama yang tidak mengharamkan lukisan akan menyatakan bahawa tiada sebarang sebab yang boleh mengharamkan lukisan.


Penutup.

Perbincangan berkaitan dengan hukum gambar adalah satu perbincangan yang akan memperlihatkan perbezaan pandangan para ulama dalam menentukan hukum. Walaupun ada hadith yang zahirnya menunjukkan bahawa melukis adalah haram, tetapi para ulama berselisih pandangan dalam memahami hadith-hadith tersebut sehingga menyebabkan pandangan yang pelbagai dalam masalah hukum melukis.

Kita sebagai orang Islam wajib untuk menghormati perselisihan pandangan ini dengan tidak memaksa umat Islam yang lain memilih hanya satu pandangan daripada pandangan-pandangan yang pelbagai. Ini kerana setiap pandangan mempunyai sandaran dan hujah ilmu yang diceduk daripada Al-Quran, Al-Sunnah dan dalil-dalil feqh yang lain.

Kita juga tidak boleh mencemuh pandangan sebahagian para fuqaha sekiranya pandangan mereka tidak sama dengan pandangan mazhab yang kita pegangi.

Wallahu A'lam.

Everything praises You Allah~

Everything that lives in the sea...

Everything that walks on the land...

Everything that flies swiftly in the air...

Praises You..ALLAH~

Every night teardrops fall just for You...ALLAH~

Every day working hard just for You...ALLAH~

And the moon shines in the night with the stars glittering bright...

All of those for us to see to remind you and me...

Praise to You..

Just for You...ALLAH~

Every moment that we spend everyday..

Every hour that goes by and we share...

Every beat of the heart will get us nowhere...

But closer to You...ALLAH~


Oh Allah! I need You every moment...

My Mom~~

Ibuku buta sebelah mata...
Aku benci ibuku...dia amat memalukan aku...
Tugas harian dia ialah memasak untuk pelajar dan guru untuk menyara keluarga kami...

Pada suatu hari, semasa di sekolah rendah ibuku datang untuk bertanya khabar.
Aku sungguh malu. Kenapa dia sanggup melakukan ini kepadaku?
Aku tidak pedulikan dia dengan menunjukkan wajah benci kepadanya dan terus lari...
Keesokannya salah seorang rakan sekelas ku berkata...
"Eeee, Ibu kamu hanya ada one mata."
Ketika itu aku hanya ingin membenamkan diriku.
Aku juga mahu ibuku hilang dari hidupku...
Oleh itu aku berjumpa dengannya da berkata,
"Jika engkau mahu menjadikan diriku bahan ketawa, akan lebig baik awak mati saja?!!!"
Ibuku hanya berdiam diri.
Aku tidak pun sejenak berhenti dan berfikir akan apa yang telah aku katakan kepadanya kerana aku tengah marah ketika itu.
Aku langsung tidak pedulikan perasaannya...
Aku ingin keluar dari rumah itu...
Oleh itu aku belajar bersungguh-sungguh dan akhirnya dapat melanjutkan pelajaran ke Singapura.

Kemudian aku berkahwin. Aku membeli sebuah rumah dan mendapat anak. Aku amat gembira dengan kehidupanku.

Suatu hari ibuku datang menziarahiku. Sudah lama dia tidak berjumpaku dan tidak pernak berjumpa cucunya.
Bila dia berdiri depan pintu anakku ketawa kepadanya.
Aku menjerit kepadanya, "Sanggup engkau datang ke sini dan menakutkan anakku! Keluar dari sini sekarang!!!"
Dengan pantas ibuku menjawab, "Maaf, saya tersilap alamat" dan terus menghilangkan diri.

Suatu hari surat jemputan untuk perjumpaan pelajar-pelajar lama sampai di rumahku.
Oleh itu aku telah memberitahu isteriku yang aku akan pergi untuk urusan perniagaan...

Selepas perjumpaan itu, aku pergi ke rumah usang ibuku hanya untuk mengetahui.
Jiran memberitahuku bahawa ibuku telah meninggal...
Aku tidak menitiskan setitik air mata pun...
Jiran telah menyerahkan kepada aku sepucuk surat yang ibuku ingin aku membacanya...

"Anakku yang dikasihi, Ibu selalu teringatkan kamu setiap masa...Ibu minta maaf kerana telah datang ke rumahmu di Singapura dan menakutkan anakmu. Ibu gembira kerana kamu akan datang ke perjumpaan pelajar-pelajar lama. Tetapi ibu mungkin tidak dapat bangun untuk berjumpa denganmu...Ibu minta maaf kerana sentiasa memalukan kamu semasa kamu sedang membesar. Kamu mungkin tidak tahu...semasa kamu masih kecil, kamu telah mendapat kemalangan dan hilang satu mata...Sebagai ibu, Ibu tidak sanggup melihat anaknya membesar dengan satu mata...Oleh itu, ibu memberi salah satu mata ibu kepada kamu...Ibu amat berbangga kerana anak lelaki ibu ini dapat melihat dunia dengan mata ibumu ini."

Dengan kasih kepadamu,
Ibu kamu.

Hormatilah ibu dan berilah kasih sayang kepada ibu kita kerana ibu telah melahirkan kita. Walau seburuk manapun ibu kita, dia yang melahirkan dan mendidik kita sehingga kita dewasa. Rasulullah SAW telah bersabda, "Baginda memberitahu kamu supaya taat kepada Allah dan rasulNya sentiasa. Selepas itu taatlah kepada ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, kemudian ayahmu."

3 stages of life~

We have 3 stages of life...

Teen age:

Have Time + Energy....but No Money

Working age:

Have Money + Energy....but No Time


Old age:

Have Time + Money....but No Energy
So, use your time wisely and effectively....

Someone cares about you

At times...

When you feel...
At the end of your rope...
Trapped...
And depressed...

WHAT SHOULD YOU DO??

Cry in despair?
Get angry?
And turn into a monster?
Get drunk?
Take drugs?

NO!!!

Even if you feel...
Very sad...
Like a fool...
Lonely...
Guilty...
Afraid...
And inferior...


REMEMBER...

That there is SOMEONE...
Who really cares about you...
Always looking after you...
Really loves you...


GUESS WHO????

He is ALLAH~~~~~

Allah answer our prayer...

Tears will fall after reading this...they will, sooner or later!!!

A young man had been to Wednesday Night Class of Quranic Studies. The Mualim had shared about listening to Allah and obeying Allah through intuition.

The young man couldn't help but wonder, 'Does Allah still speak to people through intuition?'. After Lessons, he went out with some friends for coffee and pie and they discussed the message. Several different ones talked about how Allah had led them in different ways and that at the end you'll know it was Allah SWT Who has directed you.

It was about ten o'clock when the young man started driving home. Sitting in his car, he just began to pray, 'Allah...If you still speak to people, speak to me. I will listen. I will do my best to obey.'

As he drove down the main street of his town, he had the strangest thought to stop and buy a gallon of milk. He shook his head and said out loud, 'Allah is that you?' He didn't get a reply and started on toward home.

But again, the thought, buy a gallon of milk came into his head.
'Okay, Allah, in case that is you, I will buy the milk.' It didn't seem like too hard a test of obedience. He could always use the milk. He stopped and purchased the gallon of milk and started off toward home. As he passed Seventh Street, he again felt the urge, 'Turn Down that street'. This is crazy he thought, and drove on past the intersection.

Again, he felt that he should turn down Seventh Street. At the next intersection, he turned back and headed down Seventh. Half jokingly, he said out loud, 'Okay, Allah, I will.'

He drove several blocks, when suddenly, he felt like he should stop. He pulled over to the curb and looked around. He was in a semi-commercial area of town. It wasn't the best but it wasn't the worst of neighborhoods either. The businesses were closed and most of the houses looked dark like the people were already in bed.

Again, he sensed something, 'Go and give the milk to the people in the house across the street.' The young man looked at the house. It was dark and it looked like the people were either gone or they were already asleep. He started to open the door and then sat back in the car seat.

'Allah, this is insane. Those people are asleep and if I wake them up, they are going to be mad and I will look stupid'. Again, he felt like he should go and give the milk.

Finally, he opened the door, 'Okay Allah SWT, if this is you, I will go to the door and I will give them the milk. If you want me to look like a crazy person, okay. I want to be obedient. I guess that will count for something, but if they don't answer right away, I am out of here.'

He walked across the street and rang the bell. He could hear some noise inside. A man's voice yelled out, 'Who is it? What do you want?' Then the door opened before the young man could get away.

The man was standing there in his jeans and T-shirt. He looked like he just got out of bed. He had a strange look on his face and he didn't seem too happy to have some stranger standing on his doorstep. 'What is it?' The young man thrust out the gallon of milk'. 'Here, I brought this to you'.

The man took the milk and rushed down a hallway. Then from down the hall came a woman carrying the milk toward the kitchen. The man was following her holding a baby. The baby was crying. The man had tears streaming down his face.

The man began spea! king and half crying, 'We were just praying. We had some big bills this month and we ran out of money. We didn't have any milk for our baby. I was just praying and asking Allah SWT to show me how to get some milk'.

His wife in the kitchen yelled out, 'I ask him to send an Angel with some. Are you an Angel?'. The young man reached into his wallet and pulled out all the money he had on him and put in the man's hand. He turned and walked back toward his car and the tears were streaming down his face. He knew that Allah SWT still answers prayers...

So...
Believe Allah...
Wassalam~

being a MOTHER~

Daniel's Diary~

19/07/09-9.57pm...at office

Today I was stay back at my office after office hours for some work. Suddenly I though to write this diary after I have not writing about 1 years ago.
* * * * *

One day...
After 17 years of marriage, my wife wanted me to take another woman out to dinner and a movie. She said, 'I love you, but I know this other woman loves you and would love to spend some time with you.'
* * * * *

The other woman that my wife wanted me to visit was my MOTHER, who has been alone for 20 years, but the demands of my work and my two boys had made it possible to visit her only occasionally.
* * * * *

That night I called to invite her to go out for dinner and a movie.
* * * * *

'What's wrong, aren't you well,' she asked?
* * * * *

My mother is the type of woman who suspects that a late night call or a surprise invitation is a sign of bad news.
* * * * *

'I thought it would be pleasant to spend some time with you,' I responded. 'Just the two of us.'
She thought about it for a moment, and then said, 'I would like that very much.'
* * * * *

That Friday after work, as I drove over to pick her up I was a bit nervous. When I arrived at her house, I noticed that she, too, seemed to be nervous about our date. She waited in the door. She had curled her hair and was wearing the dress that she had worn to celebrate her last birthday on November 19th.
* * * * *

She smiled from a face that was as radiant as an angels. 'I told my friends that I was going to go
out with my son, and they were impressed,' she said, as she got into that new white van. 'They can't wait to hear about our date'.
* * * * *

We went to a restaurant that, although not elegant, was very nice and cozy. My mother took my
arm as if she were the First Lady. After we sat down, I had to read the menu. Her eyes could only read large print. Half way through the entries, I lifted my eyes and saw Mom sitting there staring at me. A nostalgic smile was on her lips. 'It was I who used to have to read the menu when you were small,' she said. 'Then it's time that you relax and let me return the favor,' I responded.
* * * * *

During the dinner, we had an agreeable conversation-nothing extraordinary but catching up
on recent events of each other's life. We talked so much that we missed the movie.
* * * * *

As we arrived at her house later, she said, 'I'll go out with you again, but only if you let me invite you.' I agreed.
* * * * *

'How was your dinner date ?' asked my wife when I got home. 'Very nice. Much more so than I could have imagined,' I answered.
* * * * *

A few days later, my mother died of a massive heart attack. It happened so suddenly that I didn't have a chance to do anything for her.
* * * * *

Some time later, I received an envelope with a copy of a restaurant receipt from the same place
mother and I had dined. An attached note said: 'I paid this bill in advance. I wasn't sure that I could be there; but nevertheless, I paid for two plates - one for you and the other for your wife.
You will never know what that night meant for me. I love you, son.'
* * * * *

At that moment, I understood the importance of saying in time: 'I LOVE YOU' and to give our loved ones the time that they deserve. Nothing in life is more important than your family. Give them the time they deserve, because these things cannot be put off till 'some other time.'
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Somebody said it takes about 6 weeks to get back to normal after you've had a baby....somebody doesn't know that once you're a mother, 'normal' is history.

Somebody said you learn how to be a mother by instinct... somebody never took a three-year-old shopping.

Somebody said being a mother is boring.... somebody never rode in a car driven by a teenager with a driver's permit. Somebody said if you're a' good' mother, your child will 'turn out good'....
somebody thinks a child comes with directions and a guarantee.

Somebody said you don't need an education to be a mother.... somebody never helped a fourth grader with his math.


Somebody said you can't love the second child as much as you love the first.... somebody doesn't have two children.

Somebody said the hardest part of being a mother is labor and delivery.... somebody never watched her 'baby' get on the bus for the first day of kindergarten ... or on a plane headed for military 'boot camp.'

Somebody said a mother can stop worrying after her child gets married....somebody doesn't know that marriage adds a new son or daughter-in-law to a mother's heartstrings.

Somebody said a mother's job is done when her last child leaves home....somebody never had
grandchildren.

Somebody said your mother knows you love her, so you don't need to tell her.... somebody isn't a mother.

This isn't just about being a mother; it's about appreciating the people in your life while you have them....no matter who that person is~

1 day u have to go alone...

Assalamualaikum warahmatullah...

First of all...Open your heart, open your mind~

Did you ever stop for a while and asked yourself...
What is going to happen to me the first night in my grave?

What have I prepared for death?
Will I be in heaven or Hell fire?
How often do I remember death?
Think about the moment your body is being washed and prepared to enter your grave...

Think about the day people will be carrying you to your grave..

and your families crying...
think about the moment you are put in your grave

Just imagine...
imagine yourself in your grave...
down there in that dark hole...

ALONE...
it's too DARK...
you cry for help, but there is no answer...
Nobody can help you...
it's too NARROW...
your bones are squashed....

You regret all the bad things you've done during your life...
you regret missing the 5 PRAYERS
you regret listening to music
You regret your disrespectful manners towards everyone, especially your parents...
you regret not wearing your hijab
You regret ignoring the orders of ALLAH...
YOU REGRET IGNORING THE KNOWLEDGE OF ISLAM
YOU REGRET ALL THE BAD THINGS YOU'VE DONE..

THERE IS NO ESCAPE..
YOU WILL FACE YOUR PUNISHMENT FOR EVERY LITTLE THING YOU'VE DONE...
You are ALONE in your grave only with your DEEDS...
no money,
no jewelry,
nothing..
ONLY YOUR DEEDS..

AND WHEN IT IS SHUT,

YOU FEEL LIKE SCREAMING AND TELLING EVERYONE NOT TO GO..
TO STAY BESIDE YOUR GRAVE

BUT, YOU CAN'T BE HEARD..
THEY LEAVE YOU AND GO AND YOU HEAR THEIR FOOTSTEPS..
AND HEAR THEM CRYING THEY WALK AWAY ...

YOU THOUGHT YOU WOULD LAST FOREVER IN THIS WORLD,
YOU THOUGHT YOU WILL STAY WITH YOUR FRIENDS AND FAMILIES FOREVER...
YOU THOUGHT YOU WILL HAVE FUN FOREVER...
NO!! YOU WERE WRONG!!!

THEY LEFT YOU ALONE...
JUST SPEND FEW MINUTES AND LOOK AT YOUR FUTURE HOMES...
AND SPEND THE WHOLE OF YOUR LIFE PREPARING FOR THEM...

YOU CANNOT AFFORD TO IGNORE THIS,
YOU NEED TO REMEMBER THIS EVERY MINUTE,
EVERY HOUR,
EVERY DAY..
EVERY TIME YOU ARE ABOUT TO COMMIT A SIN,
REMEMBER THE DESTROYER OF PLEASURES.

~DEATH

JIKA AKU JATUH CINTA~

ya Allah, jika aku jatuh cinta
cintakanlah aku pada seseorang yang melabuhkan cintanya pada-Mu
agar bertambah kekuatanku untuk menyintaiMu

ya Muhaimin, jika aku jatuh hati
izinkahlah aku menyentuh hati sesorang yang hatinya bertaut padaMu
agar tidak terjatuh aku dalam jurang cinta nafsu


ya Rabbana, jika aku jatuh hati
jagalah hatiku padanya
agar tidak berpaling daripada hatiMu


ya Rabbul Izzati, jika aku rindu
rindukanlah aku pada seseorang yang merindui syahid di jalanMu

ya Allah, jika aku menikmati cinta kekasihMu
janganlah kenikmatan itu melebihi kenikmatan
indahnya bermunajat di sepertiga malam akhirMu

ya Allah, jika aku jatuh hati pada kekasihMu
jangan biarkan aku bertatih dan terjatuh dalam perjalanan panjang menyeru manusia kepadaMu


ameen~~~

Why do we read al-Quran, even if we can't understand a single arabic word???

In the name of Allah, the Most Beneficient, the Most Merciful~

This is a beautiful story of an Old American Muslim lived on a farm in the mountains of eastern Kentucky with his young grandson. Each morning Grandpa was up early sitting at the kitchen table reading his Qur'an. His grandson wanted to be just like him and tried to imitate him in every way he could. One day the grandson asked,

"Grandpa! I try to read the Qur'an just like you but I don't understand it, and what I do understand I forget as soon as I close the book. What good does reading the Qur'an do?"

The Grandfather quietly turned from putting coal in the stove and replied,

"Take this coal basket down to the river and bring me back a basket of water."

The boy did as he was told, but all the water leaked out before he got back to the house. The grandfather laughed and said,

"You'll have to move a little faster next time,"

and sent him back to the river with the basket totry again. This time the boy ran faster, but again the basket was empty before he returned home. Out of breath, he told his grandfather that it was impossible to carry water in a basket, and he went to get a bucket instead. The old man said,

"I don't want a bucket of water, I want a basket of water. You're just not trying hard enough,"

and he went out the door to watch the boy try again. At this point, the boy knew it was impossible, but he wanted to show his grandfather that even if he ran as fast as he could, the water would leak out before he got back to the house. The boy again dipped the basket into river and ran hard, but when he reached his grandfather the basket was again empty. Out of breath, he said,

"See Grandpa, it's useless!"

"So you think it is useless?"

The old man said, "Look at the basket."

The boy looked at the basket and for the first time realized that the basket was different. It had been transformed from a dirty old coal basket and was now clean, inside and out.

"Son, that's what happens when you read the Qur'an. You might not understand or remember everything, but when you read it, you will be changed, inside and out. That is the work of Allah in our lives.